Welkom bij QualityStep IT Consulting B.V. Een bedrijf dat zich richt op het implementeren en beheren van ERP Software. Door de jarenlange ervaring en onafhankelijke positie is QualityStep IT Consulting in staat een optimale route uit te stippelen om uw bedrijf met ERP Software te laten werken. We helpen graag bij het realiseren van de noodzakelijke producten om de projectdoelstellingen te halen. Total Cost of Ownership en aanvaardbare risico's zijn hierbij aandachtspunten.

promo1

Architectuur: Voorkom dat snel en efficiënt implementeren overgaat in lang en duur beheren.

More

promo1

Gegevens: Waarom de juiste stamgegevens bijdragen aan een succesvol project. Wat moet er gebeuren, wat mag er gebeuren, wat moet ten alle tijden worden voorkomen.

More

Waarom QualityStep IT Consulting B.V.?

Het doorlopen van een ERP implementatie is voor een organisatie een reis vol avonturen. Voor deze reis komen verschillende reisgenoten aan boord. Er worden methodieken gevolgd om resultaten te halen. Producten worden gedefinieerd en opgeleverd. Een pilot die bekend is in de te bevaren wateren staat U terzijde. Onafhankelijk advies helpt U deze avontuurlijke reis steeds volledig en tijdig te overzien. Er wordt tijdig signaal gegeven wanneer (strategische, tacktische en operationele) keuzes gemaakt worden. Er wordt inhoudelijk meegewerkt om de noodzakelijke producten te realiseren. home

Wat betekent dit voor U

Door ervaringen opgedaan in voorgaande ERP impementaties met de bijbehorende beheerprojecten en -organisaties overziet QualityStep IT Consulting het verloop van een implementatie. De resultaten van te leveren producten zijn bekend, evenals de gevolgen wanneer producten niet, niet volledig of foutief worden geleverd. Door tijdig te signaleren kan worden bijgestuurd voordat budget en tijd verstreken zijn.

We komen graag met U in gesprek.

big_promo

QualityStep